8. ZAVEDENIE A UDRŽIAVANIE HODNOTIACEHO SYSTÉMU KVALITY SLUŽIEB

Kvalita poskytovaných služieb v cestovnom ruchu je strategickou konkurenčnou výhodou, preto je nevyhnutné nájsť a zamerať sa na prednosti vlastných služieb v porovnaní s hlavnými konkurentmi. Zámerom je zabezpečiť kontinuálnu kvalitu poskytovaných služieb v oblasti cestovného ruchu v destináciách, ktorá sa má dosiahnuť prostredníctvom zadefinovaných kritérií,  systematickej kooperácie subjektov, priebežného hodnotenia, efektívnej komunikácie a komplexným pohľadom na jej funkčnosť.

Použitie finančných prostriedkov z dotačného mechanizmu:

  • hodnotiace systémy kvality v rôznych oblastiach poskytovania služieb napr.
  • poskytovanie informačných a sprievodcovských služieb
  • poskytovanie reštauračných a gastronomických služieb
  • poskytovanie ubytovacích služieb
  • poskytovanie doplnkových kultúrnych, športových a adrenalínových služieb
  • digitálne formy hodnotenia kvality poskytovania služieb

Späť