Registračný systém

Vitajte v registračnom systéme dotačného mechanizmu Ministerstva dopravy Slovenskej republiky (MD SR)

Aplikácia Registračný systém poskytuje:
 • registráciu nových žiadateľov (len organizácie cestovného ruchu) na podporu projektov rozvoja udržateľného cestovného ruchu z dotačného mechanizmu MD SR
 • vytváranie, registráciu a spravovanie žiadostí na podporu projektov rozvoja udržateľného cestovného ruchu z dotačného mechanizmu MD SR
 • tvorbu vecného vyhodnotenia a finančného vyúčtovania k ukončeným podporeným projektom
 • informácie pre verejnosť o podporených a nepodporených projektoch v časti Zoznam projektov
Pokyny pre používateľov:
 • oboznámte sa so základnými dokumentmi a s odporúčaniami pre žiadateľa ak nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa ako žiadateľ
 • ak ste zaregistrovaný, prihláste sa do aplikácie
 • vytvorte a zaregistrujte svoju žiadosť (žiadosti) na podporu projektov rozvoja udržateľného cestovného ruchu z dotačného mechanizmu MD SR
 • po skončení podporeného projektu v zmysle zmluvy vytvorte a podajte vecné vyhodnotenie a finančné vyúčtovanie

Žiadosť sekcie cestovného ruchu MD SR k tlači dokumentov:
Žiadame Vás, ak Vám to technické možnosti umožňujú, všetky dokumenty tlačte obojstranne.

Upozornenie:
Upozorňujeme používateľov, aby pri využívaní tejto aplikácie:

 • registrovali žiadosti iba pod jedným kontom žiadateľa a neregistrovali pre jedného žiadateľa viacero kont
 • používali na navigáciu medzi obrazovkami aplikácie výlučne iba tlačidlá a linky, ktoré poskytuje aplikácia a nepoužívali na tento účel tlačidlá webového prehliadača Späť o jednu stránku a Dopredu o jednu stránku
 • neotvárali aplikáciu vo viacerých kartách webového prehliadača súčasne

Poznámka: V texte pokynov používame slová systém a aplikácia ako synonymá.