7. ZABEZPEČENIE STRATEGICKÝCH, KONCEPČNÝCH A ANALYTICKÝCH MATERIÁLOV A DOKUMENTOV, ŠTATISTÍK A PRIESKUMOV

Použitie finančných prostriedkov z dotačného mechanizmu:

  • zisťovanie návštevnosti oblastí
  • zisťovanie spokojnosti klientov s poskytovanými službami
  • štatistiky
  • analýzy
  • strategické materiály rozvoja cestovného ruchu v lokalite

Späť