9. VZDELÁVACIE AKTIVITY ZAMERANÉ NA SKVALITNENIE A ROZVOJ DESTINÁCIE A CESTOVNÉHO RUCHU V NEJ

Použitie finančných prostriedkov z dotačného mechanizmu:

  • workshopy pre aktérov cestovného ruchu
  • semináre
  • školenia
  • poznávacie a vzdelávacie aktivity v kooperácii s organizáciami cestovného ruchu a ZŠ, SŠ
  • vzdelávacie aktivity členov organizácií cestovného ruchu pre širokú laickú verejnosť
  • regionálne motivačné interaktívne vzdelávacie aktivity pre školy

Späť