3. TVORBA A PREVÁDZKA REZERVAČNÉHO SYSTÉMU

Použitie finančných prostriedkov z dotačného mechanizmu:

  • systém priamej rezervácie pobytu v destinácii
  • spoločný rezervačný systém pre atrakcie / kultúrno – historické a prírodné/
  • komplexný informačno- rezervačný systém v destinácii, regióne: atraktivity + komplexné služby /vrátane ponuky ubytovania/

Späť