4. TVORBA A PODPORA PRODUKTOV CESTOVNÉHO RUCHU

Predstavuje súbor aktivít a služieb, ktoré produkuje a ponúka cieľové miesto. Zároveň má schopnosť uspokojiť potreby návštevníkov a vytvoriť tak komplexný súbor zážitkov rešpektujúc zachovávanie ekonomických, environmentálnych, sociálnych a kultúrnych zdrojov súčasnosti i pre potreby budúcnosti. Je zameraný na realizáciu aktivít a podujatí pre návštevníkov regiónov/destinácií v pôsobnosti organizácie cestovného ruchu s cieľom predĺženia ich pobytu a zvýšenia ich výdavkov za poskytované služby napríklad:

  • kultúrne podujatia, ktoré sú súčasťou produktu cestovného ruchu
  • gastronomické podujatia prezentujúce lokálnu originálnosť
  • športové a interaktívne podujatia

Späť