1. MARKETING A PROPAGÁCIA

Turistická destinácia predstavuje cieľovú oblasť v regióne, ktorá disponuje významnou ponukou atraktivít a s nimi spojených zariadení a služieb cestovného ruchu. Ponúkané aktivity by mali byť komplexne previazané tak, aby návštevníka na území destinácie „zdržali“ čo najdlhšie.

Použitie finančných prostriedkov z dotačného mechanizmu:

  • účasť na veľtrhoch, výstavách, prezentáciách
  • tvorba a aktualizácia webového sídla
  • doplnenie jazykových mutácií
  • tvorba loga organizácie cestovného ruchu
  • digitálny online marketing
  • tvorba zvýhodnených regionálnych produktov
  • infocesty, fam a press tripy
  • tvorba propagačných a informačných tlačovín okrem knižných publikácií
  • MICE (Meeting, Incentive, Conferences, Events)
  • marketingové a prezentačné aktivity

Späť