6. INFRAŠTRUKTÚRA CESTOVNÉHO RUCHU

Supraštruktúra (ubytovacie a stravovacie zariadenia), infraštruktúra (cestovné kancelárie, turistické informačné kancelárie, kongresové centrá, zmenárne) a všeobecná infraštruktúra (obchodná sieť, parkoviská, čerpacie stanice, MHD a pod.) cieľového miesta sa preto označujú ako sekundárna ponuka cieľového miesta, aby sa zdôraznil jej realizačný a podporný význam v návštevnosti danej destinácie. Prirodzene, je nevyhnutné zachovať a udržiavať primeranú úroveň sekundárnej ponuky, aby napr. nízka kvalita prístupových ciest nebola dôvodom, prečo sa turista vyhne destinácii s príťažlivou primárnou ponukou.

Použitie finančných prostriedkov z dotačného mechanizmu:

  • infraštruktúra pre cyklistov, údržba cyklotrás
  • budovanie a údržba turistických a náučných chodníkov
  • úprava bežeckých trás
  • infraštruktúra pre hendikepovaných
  • značenie, navigačný systém
  • geograficko – informačné a navigačné systémy
  • digitálna technika (panely, TV screen, tablety)
  • preprava turistov a návštevníkov do a medzi rekreačnými centrami
  • budovanie a údržba doplnkovej infraštruktúry v kempingoch

Náklady na výstavbu zariadení určených na ubytovanie nie sú oprávnenými výdavkami z dotácie poskytnutej ministerstvom.

Späť